Design & multimedia

Etter flere år i tenkeboksen og litt frem og tilbake kom jeg meg endelig tilbake på skolebenken høsten 2005


Jeg studerer for tiden multimediateknologi og design ved HiA i Grimstad. Det er et 3 årig bachelor studie som omfatter programmering, video, lyd, grafisk databehandling og animasjoner, internett- og webteknikker og databaser.

Men jeg har allerede gjort en del webdesign allerede før jeg startet studiene. I samarbeid med firmaet Webpilot har jeg designet og kodet en god del websider allerede med gode resultat og fornøyde kunder.


Her er et par eksempler på noe jeg har jobbet med:


Jeg jobber for tiden med produksjon av nye websider til Arendal Internasjonale Marked på oppdrag fra Arendal kommune.

Skisse: Hilde Lona og Ottar Vigerstøl
Webdesign til Havnomaden